De Passie wil mensen met een beperking in de samenleving laten participeren. De Passie heeft als uitgangspunt dat elk mens het recht heeft om gelukkig te zijn. Een zo volwaardig mogelijk bestaan met een goede kwaliteit van leven. Gelukkig zijn is een breed begrip, maar wanneer iemand de regie over zijn of haar eigen leven heeft zal dit bijdragen aan het gevoel van geluk. Wij werken toe naar een punt waar de bewoners van Woonvorm De Passie zo ver als mogelijk geïntegreerd zijn in de samenleving. De individuele doelen van de bewoners zullen om deze reden dan ook altijd gericht zijn op het vergroten van de zelfredzaamheid. Een belangrijk onderdeel hiervan is het betrekken van het netwerk van de bewoner, Goede communicatie is daarom van groot belang.
Woonvorm De Passie streeft ernaar om die zorg te bieden die de bewoner nodig heeft. Dit kan 24 uur per dag zijn of ambulante basis.