1. Daadkrachtig
2. Transparant
3. Betrouwbaar
4. Doorzettingsvermogen

De eerste kernkwaliteit van Woonvorm De Passie is daadkrachtig. Oprichters maar ook werknemers zijn aanpakkers, nemen initiatief en laten zaken niet op zijn beloop. Het bedrijf zit vol energie wat de bewoners ten goede komt. Er zijn korte lijnen waardoor er snel beslissingen genomen worden, hierdoor is er constant ontwikkeling in het bedrijf maar ook bij de bewoners.

Woonvorm De Passie werkt met de methodiek systeemgericht werken. Familie en verwanten van de bewoners worden intensief betrokken wanneer iemand binnen Woonvorm De Passie komt te wonen. Transparantie vinden wij daarom erg belangrijk, niet alleen naar familie en verwanten maar ook binnen de organisatie. Ook hebben ouders/verwanten recht op inzage van het elektronisch dossier, mits de bewoner daarvoor zelf toestemming geeft. Daarnaast zijn medewerkers van Woonvorm De Passie, bewoners en het systeem van de bewoner altijd op de hoogte van wat er speelt binnen Woonvorm De Passie.

De derde kernkwaliteit is betrouwbaar, Woonvorm De Passie is een kleinschalige woonvorm met een klein team van zorgvuldig geselecteerde begeleiders. Dit heeft een positief effect op de bewoners, want dit creëert een vaste basis waar gewerkt wordt vanuit een vertrouwensrelatie. Wanneer een bewoner zich fijn en prettig voelt in zijn omgeving en bij de mensen om zich heen zal dit de persoonlijke ontwikkeling bevorderen. Naast de betrouwbaarheid naar de bewoners is Woonvorm De Passie dit naar het gehele systeem van de bewoner.

Als laatste kernkwaliteit: Doorzettingsvermogen. Bij het starten van een nieuw bedrijf komt veel kijken, beide ondernemers zetten zich volledig in om Woonvorm De Passie een geslaagd project te laten worden. Doorzettingsvermogen is hiervoor een vereiste. Ook op het gebied van ontwikkeling bij de bewoners is doorzettingsvermogen een kwaliteit van Woonvorm De Passie. De begeleiders zijn geduldig, begripvol en stimulerend zodat de bewoner zich kan ontwikkelen.