Om de best mogelijke zorg te verlenen probeert de organisatie een wenselijke samenstelling van de groepen te creëren die voor de cliënten leefbaar is en waar de professionals hun professie uit kunnen oefenen. Woonvorm De Passie biedt zorg en woonbegeleiding op maat op basis van vrijwilligheid. Gedragsproblematiek waarvoor drang en dwang ingezet moet worden en dat een ontwrichtend effect heeft op andere bewoners, kunnen wij niet aanbieden.
De volgende cliënten kan Woonvorm de Passie niet de zorg bieden die zij behoeven, waardoor ze niet geplaatst kunnen worden:

• Cliënten die geen WMO of WLZ indicatie (meer) hebben of cliënten waarvan de indicatie sterk
verminderd is;
• Cliënten die kampen met sterke zelfdodingneigingen en hieraan uitvoering willen geven;
• Cliënten die kampen met fysieke agressie naar medewerkers en/of medecliënten;
• Ernstige verslavingsproblematiek die niet onder controle is;
• Cliënten die langdurig weigeren voorgeschreven medicatie te nemen;
• Cliënten die zich langdurig niet aan gemaakte afspraken kunnen houden waardoor begeleiding van
de cliënt niet of nauwelijks mogelijk is;
• Cliënten waarbij vrijheid beperkende maatregelen noodzakelijk zijn, een bewoner met een RM kan
wél geplaatst worden wanneer vrijheid beperkende maatregelen niet nodig zijn.
• Cliënten die volledig doof zijn en gebruik maken van gebarentaal;
• Cliënten waarbij de visus dusdanig slecht is dat er verbouwingen in of rondom de woning moeten
plaatsvinden wanneer de cliënt bij Woonvorm de Passie zou komen wonen;
• Cliënten die ernstig lichamelijk beperkt zijn en niet zelfstandig kunnen voortbewegen;
• Cliënten die dagelijks verpleging nodig hebben.
• Cliënten die niet een half uur zonder toezicht van begeleiding kunnen verblijven;