Om de best mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling van onze groepen te creëren die voor de cliënten leefbaar is en waar wij onze professie kunnen uitoefenen. Dit wil zeggen dat wij bepaalde cliënten niet kunnen plaatsen binnen onze organisatie. Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij behoeven en niet geplaatst kunnen worden bij Woonvorm De Passie:

Algemene eisen

– Cliënten met claimend gedrag waardoor 1 op 1 begeleiding noodzakelijk is. (Wanneer de indicatie zodanig is dat één op één begeleiding mogelijk is, kan er gekeken worden naar de mogelijkheden om dit passend te maken in de begeleiding van de cliënt)

– Cliënten die niet een half uur zonder toezicht van begeleiding kunnen verblijven.

– Cliënten die niet alleen kunnen zijn in het woonhuis doordat de cliënt gedrag vertoont wat als extreem storend wordt ervaren door andere cliënten.

– Cliënten die geen indicatie (meer) hebben of cliënten waarvan de indicatie sterk verminderd.

Cliënten met gedragsproblematiek

– Cliënten die kampen met sterke zelfdodingneigingen en hieraan uitvoering willen geven.

– Cliënten die kampen met fysieke agressie naar medewerkers en/of medecliënten.

– Ernstige verslavingsproblematiek

– Cliënten die seksuele frustraties niet onder controle hebben.

– Cliënten die brand stichten binnen of buitenshuis.

– Cliënten die weigeren voorgeschreven medicatie te nemen.

– Cliënten die zich langdurig niet aan gemaakte afspraken kunnen houden waardoor begeleiding van de cliënt niet of nauwelijks mogelijk is.

– Cliënten waarbij vrijheidsbeperkende maatregelen noodzakelijk zijn.

Cliënten met somatische beperkingen

– Cliënten die volledig doof zijn en gebruik maken van gebarentaal.

– Cliënten waarbij de visus dusdanig slecht is dat er verbouwingen in of rondom de woning moeten plaatsvinden wanneer de cliënt bij Woonvorm De Passie zou komen wonen.

– Cliënten die ernstig lichamelijk beperkt zijn en niet zelfstandig kunnen voortbewegen.

– Cliënten die dagelijks verpleging nodig hebben.