Binnen Woonvorm De Passie wonen maximaal zes bewoners (m/v). De leeftijd varieert tussen de 20 en 65 jaar. De woning is voor personen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking. Woonvorm De Passie is opgericht voor personen die op zoek zijn naar geborgenheid en vertrouwen, door de kleinschaligheid kunnen wij dit bieden. Wij zijn er op gericht om de bewoners te ondersteunen en begeleiden bij het verder ontwikkelen van de zelfredzaamheid. Bewoners doen zoveel als mogelijk zelfstandig, zoals het uitvoeren van de ADL-taken.
Bij de samenstelling van de doelgroep wordt er goed gekeken naar de hulpvragen van de bewoners zodat er een harmonieuze leefomgeving ontstaat voor iedereen.

De woonvorm is geschikt voor personen met een ZZP indicatie VG 3/4/5 of GGZ 4/5, afhankelijk van de bijkomstige hulpvragen.