Woonvorm De Passie biedt zorg aan volwassen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking. Dit is een hele brede omschrijving maar omvat precies de doelgroep van Woonvorm De Passie.
Er wordt niet gekeken naar de beperking van een persoon, er wordt gekeken of Woonvorm De Passie de hulpvraag kan begeleiden. Dit kan binnen één van de woonvormen, ambulant of bij de dagbesteding van Woonvorm de Passie waar ook activerend werk wordt geboden.

Woonvorm De Passie werkt met indicaties vanuit de gemeente en vanuit het zorgkantoor. Vanuit de gemeente Arnhem biedt Woonvorm de Passie Zorg in Natura. Zorg gefinancierd door het zorgkantoor gaat via PGB, Woonvorm De Passie zet momenteel stappen voor een contract met het zorgkantoor.