Wonen

De Passie is een kleinschalige woonvorm voor mensen met een verstandelijke en/of een psychiatrische beperking. De woonvorm biedt woonruimte voor maximaal zes bewoners. Het doel is om de bewoners een zo comfortabel mogelijk leven te bieden, dit doen we door hun leven te structuren. De bewoner houdt eigen regie over zijn of haar leven en krijgt hierbij waar nodig ondersteuning. Hierdoor krijgen de bewoners meer zelfvertrouwen en groeien in hun zelfontplooiing. Wij zorgen voor een woning met een huiselijke sfeer en creëren een veilige en vertrouwde leefomgeving. In de woning zijn gezamenlijke ruimtes, daarnaast heeft iedere bewoner een eigen kamer waardoor er altijd de mogelijkheid is voor de bewoner om zich even terug te trekken. Gedurende de dag is er een begeleider aanwezig waar de bewoners op terug kunnen vallen.

Dagbesteding

Bewoners van Woonvorm De Passie gaan maximaal negen dagdelen per week samen met hun begeleiders naar Landgoed Overbetuwe. Landgoed Overbetuwe is op tien minuten fietsafstand en is de plek waar de bewoners dagbesteding volgen. Het is een prachtig landelijk gelegen terrein van 12 hectare met fraaie begroeiing en een bijzondere flora en fauna. Bewoners kunnen hier genieten van rust, ruimte en natuur. Landgoed Overbetuwe biedt verschillende doelgroepen een respectvolle plek in de maatschappij door middel van dagbesteding. Er zijn vele mogelijkheden op het gebied van activiteiten; met elke bewoner wordt gekeken wat passend is.

Voorbeelden van activiteiten:

– Dierverzorging op de kinderboerderij

– Het onderhoud van de dierverblijven

– Houtbewerking

– Creatieve activiteiten zoals schilderen

– Kantoorwerkzaamheden

– Groenonderhoud

 

Wij werken binnen de WLZ met PGB en binnen de WMO met PGB en Zorg in Natura. Hiervan wordt de zorg gefinancierd.
De maandelijkse vaste lasten voor de woonruimte, gas, water, licht, voeding, waskosten enz. worden betaald vanuit de inkomsten van de bewoner.