Wij zoeken per direct een Persoonlijk begeleider!

Omschrijving van de functie
Als persoonlijk begeleider begeleidt je cliënten met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking in de woon- en leefomgeving gericht op ontwikkeling van vaardigheden en het vergroten van de zelfredzaamheid. De persoonlijk begeleider werkt in een klein team met andere persoonlijk begeleiders en stagiaires. De persoonlijk begeleider kan in onvoorziene situaties overleggen met het management. Elke locatie heeft een vast team met medewerkers, naast de vaste standplaats kan de persoonlijk begeleider sporadisch op andere locaties ingezet worden.

Taken binnen de functie
• Stelt persoonlijke begeleidingsplannen op, evalueert deze en stelt zo nodig bij.
• Geeft uitvoering aan de afspraken uit het begeleidingsplan en coördineert deze.
• Treedt op als aanspreekpunt voor vragen op het gebied van zorg en begeleiding van toegewezen cliënten, zowel voor interne als externe contactpersonen.
• Legt cliëntendossiers aan en onderhoudt deze.
• Is belast met de uitvoering van de dagelijkse zorg, bewaakt de kwaliteit van zorg, signaleert risico’s en schakelt zo nodig deskundigen in.
• Begeleidt de cliënten op het gebied van huishoudelijke en dagelijkse levensverrichtingen, neemt waar nodig taken over.
• Creëert een thuis voor cliënten en hun naasten en stelt hun wensen en behoeften centraal.
• Heeft aandacht voor het sociale netwerk van cliënten.
• Draagt zorg voor een dag-invulling van cliënten, passend binnen de interesses en mogelijkheden van de bewoner.
• Treedt regulerend op bij conflicten en terugval; en onderneemt hierin actie.
• Ziet, indien mogelijk samen met de cliënt, toe op de communicatie, handhaving en naleving rond afspraken met de interne en externe (hulpverlenings-)contacten.

Opleidingseisen / Kennis / overige eisen
• Beschikt over een relevante MBO niveau 4 of HBO zorgopleiding
• Ervaring in het begeleiden van cliënten met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking is noodzakelijk.
• Kennis wordt op peil gehouden door het bijhouden van actuele ontwikkelingen in het vakgebied.
• In het bezig van een rijbewijs B
• Bereidheid om een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen.
• Basis computervaardigheden

Vaardigheden
• Zelfstandigheid
De werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd. Indien nodig kan de persoonlijk begeleider teruggevallen op collega’s en het management.
• Sociale vaardigheden
Sociale vaardigheden zoals tact, het goed kunnen luisteren en empathisch vermogen zijn van belang. Het overbruggen van tegenstellingen, omgaan met weerstanden en het stimuleren van gedragsverandering is van belang bij de begeleiding van de cliënt.
• Uitdrukkingsvaardigheid
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het onderhouden van contacten met cliënten, relaties en externe instanties. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het rapporteren en het opstellen en evalueren en bijstellen van de begeleidingsplannen. Non-verbale uitdrukkingsvaardigheid is nodig in de omgang met cliënten.
• Oplettendheid
Oplettendheid is vereist bij het begeleiden van individuele- en groepsprocessen.
Het bewaken van het zorgproces van de individuele cliënt.

Overige functie-eisen
Geduldig, volharding en doorzettingsvermogen zijn vereist bij het langdurig begeleiden van cliënten. Integriteit en betrouwbaarheid zijn van belang bij het hebben van inzage in persoonlijke gegevens van cliënten. Daarnaast flexibiliteit, de persoonlijk begeleider heeft het vermogen om zich aan te passen aan bepaalde situaties wanneer daar om gevraagd wordt of wanneer dat noodzakelijk is.

Contractduur :12 maanden
Soort dienstverband: Fulltime, Parttime, Bepaalde tijd
Salaris: €1.963,00 – €2.902,00 per maand

Heb je interesse? Stuur je motivatiebrief en CV naar Lindseyspanjers@woonvormdepassie.nl

Open Sollicitatie

Open Sollicitatie