Woonvorm De Passie streeft ernaar om de zorg per cliënt zo passend mogelijk te maken. Ondanks dat kan het zijn dat er wat mis gaat of dat iemand het niet eens is met een afspraak. Klachten en problemen lossen we graag samen op.

Wanneer Woonvorm De Passie de klacht niet kan oplossen kan u de klacht melden bij het klachtenloket zorg, Woonvorm De Passie is hierbij aangesloten.
Contactgegevens Klachtenloket Zorg:
Email: info@klachtenloket-zorg.nl
Telefoonnummer 070-3105392
U neemt contact op met het klachtenloket. Een medewerker van het klachtenloket probeert de klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen tussen u en Woonvorm De Passie zodat er alsnog samen tot een oplossing gekomen kan worden. Er zijn voor ur geen kosten verbonden wanneer de klachtenfunctionaris ingeschakeld wordt.

Mocht ook dit niet voldoende zijn om uw klacht op te lossen dan kan er gebruik gemaakt worden van de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Ook hierbij is Woonvorm De Passie aangesloten.
Contactgegevens Geschillencommissie Zorg Algemeen:
Website: www.degeschillencommissiezorg.nl
Telefoonnummer: 070 – 310 53 92
Via de website kan u een klachtenformulier invullen.