1 januari 2021 heeft Woonvorm De Passie een cliëntenraad. Momenteel worden er voorbereidingen getroffen.