Woonvorm De Passie heeft drie woonlocaties waar 24/7 zorg geboden wordt, echter heeft niet iedereen een 24/7 zorgvraag. Ook cliënten die zelfstandig wonen kunnen ambulante begeleiding krijgen bij Woonvorm De Passie. Ambulante begeleiding is zorg vanuit de thuissituatie. De ambulant begeleider komt bij de cliënt thuis, samen wordt er gekeken waar de begeleidingsvraag ligt. Er wordt een zorgplan opgesteld en vanuit daar wordt er gewerkt, een cliënt kan bijvoorbeeld begeleiding krijgen bij financiën, het zoeken van werk of contact leggen en onderhouden met sociale contacten.