Woonvorm De Passie is 1 juli 2016 gestart met het bieden van 24 uurs zorg aan cliënten met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking. In maart 2018 is daar een tweede locatie bij gekomen.

De overheid wil de gezondheidszorg voor iedereen goed, betaalbaar en toegankelijk en houden. Omdat steeds meer mensen zorg en ondersteuning nodig hebben en krijgen, blijven de kosten stijgen. Om de zorg betaalbaar te houden wordt er per cliënt goed gekeken wat er nodig is om de zelfstandigheid te vergroten, uiteraard met het doel dat er minder zorg nodig is. Naast dat 24 uurs zorg erg duur is, is het niet altijd nodig, een groot deel cliënten kan ook met minder zorg. Te denken aan ambulante begeleiding of dagbesteding.

Woonvorm De Passie wil meebewegen met de ontwikkelingen in de zorg, dit houdt concreet in dat wij cliënten met diverse zorgvragen willen begeleiden. Niet alleen cliënten die 24 uurs zorg nodig hebben maar ook cliënten die alleen dagbesteding willen of ambulante begeleiding in de thuissituatie. Cliënten die zelfstandig wonen en ondersteuning nodig hebben kunnen daarom ook rekenen op de begeleiding van Woonvorm De Passie.
Bij een deel van de cliënten die woonachtig zijn in de beschermde woonsetting in Heteren en Elden is het doel om door te groeien naar een zelfstandiger leven, dit kan na verloop van tijd een verhuizing betekenen. Een verhuizing betekent daarentegen niet dat er geen zorg meer nodig is, om cliënten verder in een traject te blijven begeleiden vindt Woonvorm De Passie het belangrijk om de zorg door te zetten door vertrouwde begeleiders.

Het toekomstperspectief is om door te groeien maar het belangrijkste is dat de kwaliteit van de zorg die Woonvorm De Passie momenteel levert stabiel blijft.